ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

3D4KARDIA - Εργαλεία Προεγχειρητικής Αξιολόγησης Καρδιολογικών Παθήσεων Συνδυάζοντας Τεχνολογίες 3D Εκτύπωσης και Ψηφιακής Μοντελοποίησης Κλινικών Περιστατικών

Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου | 16:50 - 17:10 | Future Vista Meeting Room

Η παρουσίαση εστιάζει στο ερευνητικό έργο που αποσκοπεί στη δημιουργία μίας ψηφιακής και 3D βιβλιοθήκης κλινικών περιστατικών σε όλο των φάσμα των καρδιοπαθειών. Η βιβλιοθήκη θα καθιστά δυνατή την εξατομικευμένη εξέταση πολύπλοκων κλινικών περιστατικών με λεπτομέρεια, επιστρατεύοντας τεχνολογίες αιχμής.

Ομάδα-στόχος: Ιατροί (κυρίως καρδιολόγοι), ερευνητές στις επιστήμες υπολογιστών, μηχανικοί με εξειδίκευση στις τεχνολογίες 3D εκτύπωσης.

Ομιλητές

Ελεύθερη Είσοδος για το Κοινό

Εγγραφείτε δωρεάν και εξασφαλίστε την παρουσία σας.