Δρ Αχιλλέας Μπάρλας

Συντονιστής του Enterprise Europe Network-Hellas, PRAXI Network

Ο Δρ Αχιλλέας Μπάρλας υπηρετεί ως σύμβουλος του Enterprise Europe Network (EEN) από το 2018, επικεφαλής της Μονάδας Καινοτομίας στις ΜΜΕ στο δίκτυο PRAXI και συντονίζοντας την EEN-Hellas, τον ελληνικό κόμβο της EEN. Ο Δρ. Μπάρλας έχει διευκολύνει περισσότερες από 25 συμφωνίες εταιρικής σχέσης και πέτυχε 9 σημαντικά ορόσημα για τις ελληνικές ΜΜΕ τα τελευταία τρία χρόνια. Είναι πιστοποιημένος τόσο στις μεθοδολογίες IMP3rove όσο και στις μεθοδολογίες Innovation Health Check, με εξειδίκευση σε μια σειρά από συμβουλευτικές υπηρεσίες όπως η διεθνοποίηση, η μεταφορά τεχνολογίας και η πρόσβαση στη χρηματοδότηση. Επιπλέον, είναι κάτοχος πιστοποίησης Digital Innovation Quotient και Corporate Sustainability Navigator. Τα ακαδημαϊκά του προσόντα περιλαμβάνουν μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Αναψυχής από το Πανεπιστήμιο του Wolverhampton, MBA από το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και Ph.D. στην Οργανωτική Συμπεριφορά και Ποιότητα Υπηρεσιών από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Οι επιστημονικές συνεισφορές του Δρ. Μπάρλα περιλαμβάνουν 14 επιστημονικές εργασίες σε έγκριτα περιοδικά μάρκετινγκ και επιχειρήσεων. Η τεχνογνωσία του επεκτείνεται στην καλλιέργεια καινοτόμων startups, συνδυάζοντας έτσι την ακαδημαϊκή αυστηρότητα με την επιχειρηματική πρακτικότητα.