ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Αξιοποίηση της Τεχνικής Μηχανικής Μάθησης Ensemble of Regression Trees (ERTs), Υποστηριζόμενης από Επιταχυντές Υλικού, για Ιατρικές Εφαρμογές

Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου | 15:30 - 15:50 | Future Vista Meeting Room

Η τεχνική Μηχανικής Μάθησης που ονομάζεται Ensemble of Regression Trees (ERTs) έχει χρησιμοποιηθεί με επιτυχία στην στοίχιση σχήματος προσώπου που βρίσκει εφαρμογή στην αναγνώριση εκφράσεων προσώπου, παρακολούθηση κούρασης οδηγού, κ.ά. Η τεχνική αυτή μπορεί, επίσης, να υιοθετηθεί για τη στοίχιση του σχήματος διαφόρων αντικειμένων: Από ζώα και ψάρια μέχρι διακριτά ανθρώπικα όργανα που απεικονίζονται σε αξονικές ή μαγνητικές τομογραφίες, υπερήχους κ.ά. Στην τεχνική ERT, ένα σχήμα ορίζεται ως ένα συγκεκριμένο πλήθος σημείων (landmarks). Για παράδειγμα, στο ανθρώπινο πρόσωπο, συγκεκριμένα σημεία ορίζονται γύρω από τα μάτια, τη μύτη ή το στόμα. Στην αναγνώριση σχήματος ψαριού θα μπορούσαν να οριστούν σημεία στο περίγραμμα του ψαριού, στα μάτια ή στα βράγχια. Από την απόσταση συγκεκριμένων σημείων μπορούν να μετρηθούν αποστάσεις και διαστάσεις, να αναγνωριστούν θέσεις οργάνων ή δυσμορφίες στο σχήμα που επιχειρείται να στοιχηθεί. Το εργαστήριο ESDALAB έχει υλοποιήσει και σας εισάγει στη μέθοδο ERT, με υποστήριξη επιταχυντών υλικού ώστε να αυξηθεί ο ρυθμός επεξεργασίας εικόνων και να μπορούν να παρακολουθηθούν όργανα ή αντικείμενα από βίντεο ή κάμερες σε πραγματικό χρόνο.

Ομιλητές

Ελεύθερη Είσοδος για το Κοινό

Εγγραφείτε δωρεάν και εξασφαλίστε την παρουσία σας.