Αλεξάνδρα Κυριτσάκα

Eπικεφαλής της ομάδας Σχεδιασμού & Προτάσεων ΕΕ του iED

Η Αλεξάνδρα Κυριτσάκα είναι κάτοχος πτυχίου Οικονομικών Επιστημών από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Είναι επικεφαλής της ομάδας Σχεδιασμού & Προτάσεων ΕΕ του iED, και ασχολείται με τη δικτύωση, την προετοιμασία και την υποβολή έργων που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ. Διαθέτει 9+ χρόνια εμπειρίας σε προγράμματα και έργα που συγχρηματοδοτούνται από την ΕΕ, συνεργαζόμενη με τις Γενικές Διευθύνσεις της ΕΕ (όπως DGMARE, DGAGRI), τον Εκτελεστικό Οργανισμό του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας και των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (EISMEA) και διεθνείς πελάτες και ενδιαφερόμενους φορείς. Τα ενδιαφέροντά της είναι κυρίως στους τομείς της Επιχειρηματικότητας και των Nεοφυών Επιχειρήσεων, της Κοινωνικής Ένταξης και της Εκπαίδευσης.