Δρ Αποστολία Καραμπατέα

R&D Project Manager, Gnomon Informatics S.A.

Η Δρ Αποστολία Καραμπατέα έχει τίτλο σπουδών στη Φυσική, μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη Ραδιοηλεκτρολογία, και Διδακτορικό τίτλο στην Εφαρμοσμένη Φυσική, από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Είναι πιστοποιημένη Διαχειρίστρια Έργων Πληροφορικής, και Διοίκησης Εκπαιδευτικών Μονάδων από το Πάντειο Πανεπιστήμιο. Έχει εργαστεί στο Εργαστήριο Ραδιοεπικοινωνιών (Τμήμα Φυσικής) του Α.Π.Θ., στον ΟΤΕ, και στην T-Mobile (Los Angeles, San Francisco), σαν Μηχανικός Σχεδίασης και Επικεφαλής εργασιών. Έχει συνεργαστεί ως εξωτερικός συνεργάτης με το τμήμα Ιατρικής του Α.Π.Θ. και τον ΠΟΥ Ευρώπης. Έχει εμπειρία στην οργάνωση προτάσεων για κρατικά, ευρωπαϊκά, και διεθνή έργα, και στη διαχείριση ερευνητικών έργων αλλά και έργων προ-εμπορικής δημόσιας προμήθειας (PCP). Από το 2021 εργάζεται στην Γνώμων Πληροφορικής ως Σύμβουλος και Διαχειρίστρια σε ερευνητικά έργα ηλεκτρονικής υγείας.