Δρ Απόστολος Δημητριάδης

Business Development & Innovation Manager - Κέντρο Εφαρμογών και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Υγείας ΙΠ-ΙΤΕ

Ο Απόστολος έχει περισσότερα από 9 χρόνια εμπειρίας στην υποστήριξη καινοτομίας και τη μεταφορά τεχνολογίας σε διοικητικούς ρόλους. Διαθέτει εις βάθος εμπειρία στον τομέα της εξειδίκευσής του, η οποία έχει εξελιχθεί μέσα από παροχή συμβουλευτικής σε πελάτες από ακαδημαϊκά ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα (ΕΚ), μεμονωμένους επιχειρηματίες, μικρομεσαίες (ΜμΕ) και μεγάλες επιχειρήσεις. Έχει ηγηθεί ομάδων που προσφέρουν εξειδικευμένες υπηρεσίες, όπου ήταν υπεύθυνος για στρατηγική, επιχειρηματική ανάπτυξη, ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων των στελεχών και τον συντονισμό των δραστηριοτήτων. Διαθέτει ένα εκτεταμένο δίκτυο στην Ελλάδα και την Ευρώπη με επαγγελματίες με ευρύ φάσμα δεξιοτήτων και εμπειριών και αξιοποιεί τις διασυνδέσεις του για να φέρει κοντά τους ανθρώπους και να διευκολύνει την δικτύωση. Είναι έμπειρος εκπαιδευτής, που μοιράζεται τη συσσωρευμένη του εμπειρία στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Έχει συμμετάσχει ενεργά στην προσέλκυση άνω των €50εκ. (FP7, Horizon 2020, CIP, COSME, SMP, DEP, ΕΣΠΑ, ΕΛΙΔΕΚ, ιδιωτικές πηγές) για συνεργατικά έργα που αφορούν ΜμΕ, ΕΚ, Πανεπιστήμια και δημόσιους φορείς στην Ελλάδα και την ΕΕ, στον τομέα εξειδίκευσής του. Πάνω από το ένα τέταρτο των παραπάνω εσόδων αφορά τον εργοδότη του. Ο Απόστολος έχει διδακτορικό στη Θεωρητική Φυσική από το Πανεπιστήμιο του Durham στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου μελέτησε μελανές οπές στη θεωρία χορδών. Διερεύνησε επίσης προβλήματα στην κοσμολογία και την πολυδιάστατη βαρύτητα, προτού αποφασίσει μια ριζική αλλαγή καριέρας προς πιο εφαρμοσμένες και με μεγαλύτερο αντίκτυπο δραστηριότητες.