ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

CARDIOCARE: Ένα Ολοκληρωμένο Οικοσύστημα για τη Διαχείριση Ηλικιωμένων Πολυνοσηρικών Ασθενών με Καρδιοτοξικότητα που Προκαλείται από Θεραπεία Καρκίνου του Μαστού

Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου | 10:00 - 10:15 | Future Vista Meeting Room

Τα τελευταία χρόνια η εξέλιξη της θεραπείας του καρκίνου του μαστού έχει συμβάλει στη μείωση της θνησιμότητας. Παρόλα αυτά, δυστυχώς, στους ασθενείς που υποβάλλονται σε θεραπεία εμφανίζονται ανεπιθύμητες ενέργειες, όπως η καρδιοτοξικότητα, η οποία είναι μία από τις κύριες αιτίες θανάτου σε ασθενείς με καρκίνο του μαστού. Το έργο CARDIOCARE χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 και αποτελεί μια καινοτόμο, διεπιστημονική και ολιστική λύση για τις ασθενείς με καρκίνο του μαστού, η οποία βασίζεται στον σχεδιασμό και ανάπτυξη νέων βέλτιστων πρακτικών για την πρόβλεψη, την παρακολούθηση και την διαχείριση της καρδιοτοξικότητας τους. Με τη χρήση τεχνικών μηχανικής μάθησης θα αναπτυχθεί ένα καινοτόμο, οικονομικά αποδοτικό μοντέλο πρόβλεψης κινδύνου, βασισμένο στη συλλογή εξατομικευμένων ιατρικών δεδομένων. Στο έργο συμμετέχουν 12 εταίροι από 7 διαφορετικές χώρες. Η κοινοπραξία αποτελείται από μια πολυεπιστημονική ομάδα αποτελούμενη από κλινικούς καρδιολόγους, ογκολόγους, ψυχολόγους, βιολόγους, βιοπληροφορικούς και ειδικούς πληροφορικής. Συντονιστής του έργου είναι το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, το οποίο συμμετέχει με το Εργαστήριο Ιατρικής Τεχνολογίας και Ευφυών Πληροφοριακών Συστημάτων, με επικεφαλής τον Καθ. Δημήτρη Φωτιάδη.

Ομιλητές

Ελεύθερη Είσοδος για το Κοινό

Εγγραφείτε δωρεάν και εξασφαλίστε την παρουσία σας.