Χαράλαμπος Μπιλλίνης (DVM, PhD, DipECZM)

Πρύτανης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

O Χαράλαμπος Μπιλλίνης (DVM, PhD, DipECZM) είναι Πρύτανης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Καθηγητής του Τμήματος Κτηνιατρικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας & Ειδικός σε Ευρωπαϊκό επίπεδο για την υγεία των άγριων ζώων.