Χρυσή Βιτσιλάκη

Καθηγήτρια, Διευθύντρια των Π.Δ.Β.Μ. του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Αιγαίου

H Καθηγήτρια Χρυσή Βιτσιλάκη ολοκλήρωσε τις προπτυχιακές της σπουδές στην Κοινωνιολογία στο Trinity College, Hartford, Ct. and έλαβε τους μεταπτυχιακούς τίτλους Μ.A. και Ph.D. από το Department of Sociology, University of Chicago, Illinois, USA. Διδάσκει από το 1999 στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Προσχολικής Αγωγής και Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού. Είναι υπεύθυνη του σχεδιασμού, οργάνωσης και Διεύθυνσης του πρότυπου μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών του ίδιου Τμήματος, «Φύλο και Νέα Εκπαιδευτικά και Εργασιακά Περιβάλλοντα στην Κοινωνία της Πληροφορίας», το οποίο είναι το μόνο μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην Ελλάδα που από το 2004 έως και το 2014 υλοποιούνταν μέσω μικτής μάθησης (blended learning) και που βραβεύθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με το “2009 Award for Quality in e-Learning”. Από το 2014 έως και σήμερα οργάνωσε και Διευθύνει το μεταπτυχιακό πρόγραμμα του ιδίου Τμήματος «Νέες Μορφές Εκπαίδευσης και Μάθησης». Το ακαδημαϊκό της έργο έχει εστιάσει σε θέματα φύλου και νέων μορφών εκπαίδευσης, επί των οποίων έχει δημοσιεύσει 10 βιβλία και περί τα 50 άρθρα. Έχει επίσης σχεδιάσει και υλοποιήσει ως Επιστημονικά Υπεύθυνη δεκάδες ευρωπαϊκών και συγχρηματοδοτούμενων ερευνητικών προγραμμάτων και προγραμμάτων παρέμβασης επί των θεμάτων αυτών, και έχει διατελέσει μέλος εθνικών και διεθνών επιτροπών αξιολόγησης σχετικών έργων και προγραμμάτων. Έχει τέλος διατελέσει Κοσμητόρισσα της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών (2004-2006), Αντιπρύτανις Οικονομικών και Ανάπτυξης, καθώς και Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Αιγαίου (2006-2010), Πρόεδρος του Τμήματος Προσχολικής Αγωγής και Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (2014-2018) και Πρυτάνισσα του Πανεπιστημίου Αιγαίου (2018-2023).