Κλειώ Σγουροπούλου

Καθηγήτρια, Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Η Κλειώ Σγουροπούλου είναι Καθηγήτρια στο Τμήμα Mηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών και Μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ). Η κ. Σγουροπούλου είναι η Επιστημονικά Υπεύθυνη του Γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας και Τεχνογνωσίας PLATTO του ΠΑΔΑ και Διευθύντρια του Κόμβου Καινοτομίας για την Τεχνητή Νοημοσύνη και τις Εφαρμογές της (UNIWA AI-InnoHUB). Έχει υπηρετήσει ως Πρόεδρος του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών (2014-2019), Αντιπρύτανις Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης (2019-2023) και Κέντρου Δια Βίου Μάθησης του ΠΑΔΑ (2014-2019).