Κώστας Καραμάνης

Digital Health Transformation Manager, Ινστιτούτο Πληροφορικής, ΙΤΕ

Ο Κωνσταντίνος Καραμάνης είναι Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης, με μεταπτυχιακό τίτλο σχετικό με τη Διαχείριση Τεχνικών Έργων. Ο Κωνσταντίνος έχει εργαστεί σε μεγάλα διεθνή δίκτυα που παρείχαν εξατομικευμένη υποστήριξη προς εταιρείες κι ερευνητές. Ενδεικτικά αναφέρονται τα δίκτυα Innovation Relay Centres (2001-2008) και Enterprise Europe Network (2008 – 2023). Οι παρεχόμενες υπηρεσίες σε αυτά τα δίκτυα είχαν να κάνουν με τη μεταφορά της τεχνολογίας, τη προώθηση της καινοτομίας, τη διεθνή συνεργασία και τη παροχή εξειδικευμένης συμβουλευτικής. Ο Κωνσταντίνος ήταν επίσης Εθνικό Σημείο Επαφής, σε διάφορες περιοχές των Προγραμμάτων Πλαίσιο, όπως η Ενέργεια και το Διάστημα. Σήμερα, εργάζεται για το Κέντρο Εφαρμογών και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Υγείας του ΙΤΕ, για την Ψηφιακή Μετάβαση του κλάδου της Υγείας στην Ελλάδα.