Κώστας Τρούλος

Senior Advisor στον τομέα Βιομηχανίας, Ανάπτυξης Τεχνολογίας και Καινοτομίας του ΣΕΒ

Ο Κώστας Τρούλος είναι Senior Advisor στον τομέα Βιομηχανίας, Ανάπτυξης Τεχνολογίας και Καινοτομίας του ΣΕΒ και υποστηρίζει τεχνολογικές εταιρείες spin-offs και scaleups για επιχειρηματική ανάπτυξη. Έχει μεγάλη εμπειρία σε θέματα σε μεταφοράς τεχνολογίας, προσέλκυσης επενδύσεων, στρατηγικής για την εκμετάλλευση της διανοητικής ιδιοκτησίας, και ευρωπαϊκών χρηματοδοτούμενων έργων. Έχει βαθιά γνώση του Ευρωπαϊκού οικοσυστήματος καινοτομίας και διαθέτει 15ετή προϋπηρεσία στο χώρο της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών. Είναι Διδάκτωρ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ΕΜΠ και κάτοχος MBA από το πανεπιστήμιο του Louisville.