ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

Deep-Tech Innovation Acceleration: Εξερευνώντας τις Ευκαιρίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας για Πρόσβαση στην Αγορά

Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου | 16:30 - 17:45 | VIP Meeting Room

Στόχος της συζήτησης στρογγυλής τραπέζης είναι να φέρει σε επαφή επαγγελματίες, ερευνητές, innovators, επιχειρηματίες, managers καινοτομίας και οργανισμούς στο πλαίσιο των υπηρεσιών επιτάχυνσης για deep-tech καινοτομίες ξεκινώντας από τον πρωτοποριακό καταλύτη καινοτομίας, τις υπηρεσίες επιτάχυνσης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας (European Innovation Council – EIC). Η συνεδρία θα αναδείξει τις ευκαιρίες του προγράμματος EIC Tech to Market (T2M) για τους EIC δικαιούχους, τους εμπειρογνώμονες και αναλυτές της αγοράς, τα κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών και τα οικοσυστήματα για την ανάπτυξη συνεργιστικών αποτελεσμάτων γύρω από την EIC κοινότητα. Επιπλέον, θα παρουσιαστούν οι υποστηρικτικοί μηχανισμοί που διευκολύνουν την πορεία μέχρι την είσοδο στην αγορά, με ιδιαίτερη αναφορά σε έργα προσανατολισμένα στην υγεία και τις ιδιαιτερότητές τους, μέσα από μελέτες περιπτώσεων και success stories επιχειρήσεων που ευδοκίμησαν με τις EIC επιχορηγήσεις.

Κοινό-στόχος: Επιχειρηματίες τεχνολογίας, startups, κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών, επενδυτικοί άγγελοι, σύμβουλοι επιχειρήσεων, EIC δικαιούχοι και υποψήφιοι.

Στην Αγγλική

Κάντε click εδώ για να συμμετάσχετε online. 

Ομιλητές

Ελεύθερη Είσοδος για το Κοινό

Εγγραφείτε δωρεάν και εξασφαλίστε την παρουσία σας.