Ντένια Κανελλοπούλου

Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια, The AI Lab - Δημόκριτος

Η Ντένια Κανελλοπούλου είναι διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών με μεταπτυχιακό στη Διοίκηση και Οικονομική των Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων και διδακτορικό στις Ασύρματες Επικοινωνίες. Από το 2009 έχει εργαστεί σε ρόλους έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας σε μεγάλους οργανισμούς στην Ελλάδα (“Δημόκριτος”, ΔΕΔΔΗΕ, κ.α.) και στο εξωτερικό (European Space Agency κ.α.).

Στον “Δημόκριτο” είναι συνεργαζόμενη ερευνήτρια με αντικείμενο την καινοτομία με αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης και Επικεφαλής Καινοτομίας του Συμβουλίου του Τομέα Ευφυών Πληροφοριακών Συστημάτων. Είναι στέλεχος του Κόμβου Ψηφιακής Καινοτομίας ahedd DIH, όπου σχεδιάζει καινοτόμες λύσεις που συμβάλλουν στον ψηφιακό μετασχηματισμό και την ανταγωνιστικότητα, γεφυρώνοντας τους κόσμους της έρευνας και της αγοράς. Ενδεικτικά, συντέλεσε στη δημιουργία των Smart Attica European Digital Innovation Hub, Giga Campus by Vodafone & Demokritos, Demokritos-Qualco Fellowship Program, AI Training Programs for Business Executives by ahedd, 1000 Πρωτοπόροι για την Τεχνητή Νοημοσύνη στην Ελλάδα και στην ανάπτυξη πολυάριθμων συνεργασιών με επιχειρήσεις και οργανισμούς σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Επίσης, συμμετέχει στην εξεύρεση χρηματοδοτήσεων, την ανάπτυξη οικοσυστήματος καινοτομίας και σε ενέργειες διαμόρφωσης πολιτικής, μέσω της συμμετοχής σε ομάδες εργασίας σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων των Big Data Value Association, European Digital SME Alliance και διαφόρων δικτύων DIHs).