Δέσποινα Μαγκίρη-Σκουλούδη

Χημικός Μηχανικός & Σύμβουλος Μεταφοράς Τεχνολογίας - PRAXI Network

Η Δέσποινα Μαγίρη-Σκουλούδη, MSc, είναι μέλος του Δικτύου PRAXI ως σύμβουλος μεταφοράς τεχνολογίας από τον Μάιο του 2022 και ως Εθνικό Σημείο Επαφής για το Horizon Europe από τον Νοέμβριο του 2022. Κατέχει ολοκληρωμένο μεταπτυχιακό δίπλωμα στη χημική μηχανική από το Πανεπιστήμιο Πατρών και MSc στην παραγωγή και διαχείριση ενέργειας από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Κατά τα 4,5 χρόνια εργασίας της σε ερευνητικά έργα που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ στο ΕΜΠ, συμμετείχε ως επιστημονική συνεργάτης σε δραστηριότητες διαχείρισης, υλοποίησης και διοίκησης έργων. Έχει συγγράψει 10 δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια με κριτές, με περισσότερες από 86 αναφορές. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν αξιολόγηση βιωσιμότητας, περιβαλλοντική, οικονομική, κοινωνικοοικονομική και τεχνική αξιολόγηση εφαρμογών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και παραγωγή υλικών βιομάζας, με έμφαση στην αξιοποίηση της βιομάζας, καθώς και στις αναδυόμενες τεχνολογίες δέσμευσης και χρήσης CO2. Διαθέτει επίσης περισσότερα από 2 χρόνια εμπειρίας ως σύμβουλος μηχανικής διεργασιών με την American Process Inc., στους τομείς του σχεδιασμού και λειτουργίας βιοδιυλιστηρίων, μοντελοποίησης και βελτιστοποίησης διεργασιών.