ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

Διεθνή Δίκτυα και Συνέργειες στο eHealth

Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου | 11:30 - 12:30 | Future Learning Lab

Σε αυτή την συζήτηση, ειδικοί από τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά δίκτυα καινοτομίας και ψηφιακού μετασχηματισμού στην υγεία θα παρουσιάσουν τις δράσεις τους και θα αναδείξουν τον τρόπο που επιτυγχάνονται συνέργειες μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων ώστε να ευδοκιμήσουν μοντέρνα οικοσυστήματα καινοτομίας στην υγεία. Επίσης, θα αναδείξουν τις προκλήσεις και τις ιστορίες επιτυχίας τους, καθώς και την πορεία προς το μέλλον.

Στην Αγγλική

Ομιλητές