ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Δίκτυο Δεδομένων Πραγματικού Κόσμου στην Ελλάδα: Ο Κόμβος OHDSI-GR

Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου | 12:10 - 12:30 | Future Vista Meeting Room

Το OHDSI-GR αποτελεί τον εθνικό κόμβο της πρωτοβουλίας OHDSI και του ευρωπαϊκού δικτύου EHDEN, η οποία στοχεύει στην αξιοποίηση δεδομένων πραγματικού κόσμου (ΔΠΚ) για μελέτες παρατήρησης (observational studies). Αποτελεί το πρώτο σχετικό δίκτυο στην Ελλάδα όπου φιλοδοξεί να υποστηρίξει σχετικές μελέτες στο μέλλον, με σκοπό τη διασύνδεση υφιστάμενων πηγών δεδομένων (ΔΠΚ) τόσο σε ερευνητικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο συνεργασίας με τη βιομηχανία της υγείας.

Ομιλητές

Ελεύθερη Είσοδος για το Κοινό

Εγγραφείτε δωρεάν και εξασφαλίστε την παρουσία σας.