ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ WORKSHOP

Η Δύναμη της Τεχνητής Νοημοσύνης και της Καινοτομίας στα Επαγγέλματα Υγείας: Ένα Ταξίδι Δημιουργικότητας, Προκλήσεων και Ανατροπών

Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου | 09:30 - 10:30 | Future Learning Lab

Γνωρίστε τους εμπειρογνώμονες των Π.Δ.Β.Μ. του Πανεπιστημίου Αιγαίου μέσα από αυτό το διαδραστικό workshop όπου αρχικά, θα παρουσιαστούν καινοτομίες που εφαρμόζονται σε παγκόσμιο επίπεδο στα επαγγέλματα υγείας και γενικότερα, στην εκπαίδευση και την κατάρτιση, με στόχο τη διασύνδεση των αποκτώμενων δεξιοτήτων με τις ανάγκες της σύγχρονης αγοράς εργασίας. Στη συνέχεια, θα ακολουθήσει συζήτηση με το κοινό, για την ανάδειξη των αναγκών του εκάστοτε φορέα σε επίπεδο επιμόρφωσης των εργαζομένων ή/και των στελεχών του. Στη συνέχεια, ο Σταύρος Πιτόγλου, Τεχνικός Διευθυντής & Yπεύθυνος Έρευνας και Ανάπτυξης της Computer Solutions, θα εστιάσει στην μηχανική μάθηση στην υγεία και στη γεφύρωση της θεωρίας με την πράξη με το MODELHealth, μιας αρθρωτής πλατφόρμας μηχανικής μάθησης δεδομένων υγείας.

Ομάδα-στόχος: Φορείς, οργανισμοί και επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να συνεργαστούν με τους εμπειρογνώμονες των Π.Δ.Β.Μ. του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ώστε να προβούν σε αναβάθμιση ή απόκτηση νέων δεξιοτήτων των εργαζομένων ή/και στελεχών τους, καθώς και ενδιαφερόμενοι σε θέματα καινοτομίας και τεχνητής νοημοσύνης στα επαγγέλματα υγείας και γενικότερα, στην εκπαίδευση και κατάρτιση.

Ομιλητές

Ελεύθερη Είσοδος για το Κοινό

Εγγραφείτε δωρεάν και εξασφαλίστε την παρουσία σας.