Δρ Λένα Κανέλλου

Μεταδιδακτορική ερευνητική συνεργάτης, Ινστιτούτο Πληροφορικής, ΙΤΕ

Η Λένα Κανέλλου είναι μεταδιδακτορική ερευνητική συνεργάτης στο Ινστιτούτο Επιστήμης Υπολογιστών του Ιδρύματος Έρευνας και Τεχνολογίας Ελλάδος (ΙΠ – ΙΤΕ). Έλαβε το πτυχίο της στην Επιστήμη των Υπολογιστών από το Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης και συνέχισε με μεταπτυχιακό δίπλωμα στον Σχεδιασμό System-on-Chip από το Βασιλικό Ινστιτούτο Τεχνολογίας (KTH), στην Σουηδία. Κατόπιν, εκπόνησε διδακτορικό στην Επιστήμη Υπολογιστών με έμφαση στον Κατανεμημένο Υπολογισμό, στο Πανεπιστήμιο της Rennes 1, στη Γαλλία. Αν και κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας της έχει ασχοληθεί με αντικείμενα που κυμαίνονται από το υλικό ως το λογισμικό, ωστόσο το ενδιαφέρον της εστιάζει σταθερά στις αρχιτεκτονικές των υπολογιστών και στο πώς οι καινοτομίες σε αυτό τον τομέα, επηρεάζουν και διαμορφώνουν αυτό που είναι υπολογίσιμο και υπολογιστικά εφικτό. Η Λένα είναι μέλος του Ελληνικού Εθνικού Κέντρου Ικανοτήτων για το HPC από το 2020, και ασχολείται με την προώθηση της υιοθέτησης του HPC στην Ελλάδα.