Ελισσάβετ Παυλίτσα

Υπεύθυνη Προϊόντων & Υπηρεσιών στο Πάρκο Καινοτομίας JOIST

Η Ελισσάβετ Παυλίτσα είναι απόφοιτη του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων. Η επαγγελματική πορεία της επικεντρώνεται στη διαχείριση και ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών. Στον ρόλο της ως Υπεύθυνη του τμήματος Καινοτόμων Προϊόντων & Υπηρεσιών, συνδυάζει διάφορες πτυχές για να προάγει την καινοτομία και την ανάπτυξη.

H εργασία της επικεντρώνεται στη δημιουργία και βελτίωση προϊόντων και υπηρεσιών, εφαρμόζοντας καινοτόμες προσεγγίσεις και στρατηγικές. Συνεργάζεται με πελάτες και αναπτύσσει νέες συνεργασίες, προωθώντας τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της σε τρίτα μέρη. Παράλληλα, επικοινωνεί αποτελεσματικά τις ευκαιρίες και τον αντίκτυπο των αλλαγών στον τομέα της, προωθώντας τη συνεργασία μεταξύ των ενδιαφερομένων. Στοχεύει στη δημιουργία ισχυρών συνεργασιών και την ανάπτυξη ενός συνολικού οικοσυστήματος που συνδυάζει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της με το δίκτυο της, επιδιώκοντας τη μεγιστοποίηση των επιχειρηματικών ευκαιριών και τη δημιουργία βιώσιμων επιτυχιών.