ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Εργαλεία Βιοπληροφορικής στη Μελέτη της Πρωτεϊνικής Αναδίπλωσης και την Ανάπτυξη Φαρμάκων

Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου | 11:50 - 12:10 | Future Vista Meeting Room

Η λειτουργία των πρωτεϊνών καθορίζεται από την αλληλουχία των αμινοξέων αλλά και τη σωστή αναδίπλωσή τους κατά το σχηματισμό της τριτοταγούς τους δομής, καθώς η λανθασμένη διαμόρφωση μπορεί να οδηγήσει στο σχηματισμό επιφανειών που παρεμποδίζουν τη φυσιολογική σύνδεση με άλλα βιομόρια και στη δημιουργία συσσωματωμάτων τα οποία είναι ιδιαίτερα τοξικά για τον οργανισμό, όπως τα ινίδια αμυλοειδούς στη νόσο Alzheimer. Η παρουσίαση μας συστήνει τα κατάλληλα εργαλεία βιοπληροφορικής και αλγορίθμους μηχανικής μάθησης, που έχουν αναπτυχθεί και εφαρμοστεί για την πρόβλεψη της αναδίπλωσης των πρωτεϊνών και την εξαγωγή μοτίβων που εμπλέκονται στους μηχανισμούς εκδήλωσης νευροεκφυλιστικών ασθενειών, μεθοδολογίες δομικής βιολογίας και προσεγγίσεις μοριακής δυναμικής που στοχεύουν στην αλληλεπίδραση προσδετών σε πρωτεϊνικά κατάλοιπα στην προσπάθεια ανάπτυξης νέων ενώσεων με εν δυνάμει θεραπευτικές ιδιότητες.

Ομιλητές