ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Ευρωπαϊκά Προγράμματα Καινοτόμων Υπηρεσιών και Λύσεων στην 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας

Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου | 10:15 - 10:30 | Future Vista Meeting Room

Η 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας παρουσιάζει ορισμένα από τα ευρωπαϊκά προγράμματα καινοτόμων υπηρεσιών και λύσεων, εστιάζοντας στα:

  1. Ολιστική λύση κυβερνοασφάλειας για την προστασία των νοσοκομείων και των κέντρων υγείας και τη διασφάλιση ιδιωτικότητας και ακεραιότητας των δεδομένων ασθενών.
  2. Παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών υγείας και φροντίδας στο σπίτι και εν κινήσει για το γηράσκοντα πληθυσμό μέσω καινοτόμων ψηφιακών λύσεων.
  3. Προμήθεια και απόκτηση καινοτομίας και νέων λύσεων στον τομέα της υγείας. 

Ομιλητές

Ελεύθερη Είσοδος για το Κοινό

Εγγραφείτε δωρεάν και εξασφαλίστε την παρουσία σας.