Ευαγγελία Μανίκα

Associate - Δικηγορική Εταιρεία Michalopoulou & Associates

Η Ευαγγελία Μανίκα ως Associate της Δικηγορικής Εταιρείας Michalopoulou & Associates ολοκλήρωσε πρόσφατα το μεταπτυχιακό της MSc in Law and Information and Communication Technologies.

Παρέχει νομικές συμβουλές σε εταιρείες Υγείας και Τεχνολογίας, ασχολείται δε με θέματα που σχετίζονται με ρυθμιστικά ζητήματα της νομοθεσίας για τα φαρμακευτικά και τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, τη συμμόρφωση στην υγειονομική περίθαλψη και τα προσωπικά δεδομένα στο πλαίσιο της καθημερινής συμβουλευτικής υποστήριξης των επιχειρήσεων.