Γεωργία Καρανάσιου

Senior Researcher & Project Manager

Η Γεωργία Καρανάσιου είναι Senior Researcher και Project Manager με πολυετή εμπειρία (α) στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών, προϊόντων και υπηρεσιών με εφαρμογή στον τομέα της Υγείας και, (β) στην διαχείριση Ευρωπαϊκών και Εθνικών έργων.

Πιο συγκεκριμένα, οι γνώσεις και η τεχνογνωσία της καλύπτουν, μεταξύ άλλων, τους ακόλουθους τομείς: Βιοϊατρική Έρευνα, Προγνωστική Μοντελοποίηση, Αυτοματοποιημένη Διάγνωση, Συστήματα Υποστήριξης Λήψης Αποφάσεων, Βιοπληροφορική, Εξόρυξη Δεδομένων και Αναλύσεις Μεγάλων Δεδομένων.