Γεωργία Τσιαμαντά

Σύμβουλος, Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας

Η Γεωργία Τσιαμαντά είναι σύμβουλος τεχνολογίας, με εξειδίκευση στο Customer Experience. Σήμερα εργάζεται ως σύμβουλος στο Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και συνεργάζεται με startups και spinoffs, για να τις βοηθήσει να αναπτυχθούν και να μεταφέρουν τη γνώση και την τεχνολογία τους στην αγορά.