Γρηγόριος Βλαχάκης

Διοικητής και Πρόεδρος του Δ.Σ. του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας

Ο Γρηγόριος Βλαχάκης είναι Διοικητής και Πρόεδρος του Δ.Σ. του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας από τον 7/2020 μέχρι και σήμερα εφαρμόζοντας δυναμικά τις πολιτικές ψηφιακής υγείας στο νοσηλευτικό ίδρυμα της πόλης που συχνά χαρακτηρίζεται ως νοσοκομείο πιλότος.

Έχει σπουδάσει Διοίκηση και Οικονομία με ειδίκευση στο Marketing είναι απόφοιτος του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Επιχειρηματικότητα» των τμημάτων Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καθώς και του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA – Master in Business Administration ) της Ελληνικής Εταιρίας Διοίκησης Επιχειρήσεων (ε.ε.δ.ε).

Η ενασχόληση του με τον χώρο της Υγείας και της Κοινωνικής Αλληλεγγύης ξεκίνησε το 2004 όπου ανέλαβε Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ Κέντρο Προστασίας Ατόμων με Αναπηρία Θεσσαλίας «Ο ΑΡΙΣΤΕΥΣ» (ΦΕΚ, 230/28-09-04).

Η επιτυχημένη του θητεία είχε σαν αποτέλεσμα να αναλάβει από το 2005 ως το 2007 Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Υ.Πε. (Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας) Θεσσαλίας αρμόδιος του τομέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης με 5 ΝΠΔΔ υπό την ευθύνη μου. (ΦΕΚ,116/23-05-05)

Με την ενοποίηση των υγειονομικών περιφερειών το 2007 ορίστηκε Αναπληρωτής Διοικητής της 5 ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας Αρμόδιος του τομέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης με 11 ΝΠΔΔ υπό την ευθύνη μου. (ΦΕΚ 109/14-03-07)

Τον 5/2008 ανέλαβε Διοικητής και Πρόεδρος του ΔΣ του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων (ΦΕΚ,227/22-05-08) .

Έχει διατελέσει μέλος του Δ.Σ. του Γηροκομείου Λάρισας, εθελοντικών οργανώσεων και άλλων φορέων αναπτύσσοντας έντονη κοινωνική δράση.