ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Hellenic Digital Health Cluster: Συμβάλλοντας στην Ανάδειξη του Ελληνικού Οικοσυστήματος Καινοτομίας

Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου | 09:30 - 09:40 | Future Vista Meeting Room

Γνωρίστε τον Ελληνικό Συνεργατικό Σχηματισμό Ψηφιακής Υγείας (Hellenic Digital Health Cluster – HDHC) που φιλοδοξεί να εντάξει την Ελλάδα ανάμεσα στις κυρίαρχες χώρες στον τομέα της ψηφιακής υγείας σε διεθνές επίπεδο.

Η παρουσίαση εστιάζει στην προστιθεμένη αξία του Hellenic Digital Health Cluster στο ελληνικό οικοσύστημα της ψηφιακής υγείας και τον ρόλο του στην εξέλιξη του ψηφιακού μετασχηματισμού των υπηρεσιών υγείας.

Ομιλητές

Ελεύθερη Είσοδος για το Κοινό

Εγγραφείτε δωρεάν και εξασφαλίστε την παρουσία σας.