Δρ Ιλόνα-Ελευθερία Ουασίτσα

Επιστημονική Συνεργάτιδα Π.Δ.Β.Μ. - Εμπειρογνώμονας σε θέματα καινοτομίας στην Εκπαίδευση

Η Δρ Ιλόνα-Ελευθερία Ουασίτσα έλαβε το πτυχίο της στα Ψηφιακά Συστήματα (2010) και τον Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στα «Ψηφιακά Συστήματα στην Εκπαίδευση» (Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση) (2012) από το τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιά στην Ελλάδα. Έλαβε πλήρη υποτροφία φοίτησης από το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου για την υλοποίηση διδακτορικής έρευνας στον τομέα της καινοτομίας στην εκπαίδευση STEM.

Είναι Επιστημονική Συνεργάτιδα του Πανεπιστημίου Αιγαίου από το 2021, ενώ διδάσκει στο πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Νέες Μορφές Εκπαίδευσης και Μάθησης» και σε πλήθος επιμορφωτικών προγραμμάτων των Π.Δ.Β.Μ. του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Από το 2011 έχει υπάρξει μέλος των ομάδων έργων σε εθνικά ή/και ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα, σε συνεργασία με διάφορους εκπαιδευτικούς ή/και ερευνητικούς φορείς στην Ελλάδα και την Κύπρο, όπως Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών “Δημόκριτος”- ΕΚΕΦΕ “Δ”, Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ), Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ), Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών, Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ, κ.λπ..

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην Τεχνολογικά Υποστηριζόμενη Μάθηση, την Καινοτομία στην εκπαίδευση STEM, την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, την Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών και τις Αναδυόμενες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση. Έχει δημοσιεύσει πλήθος άρθρων σε διεθνή συνέδρια και επιστημονικά περιοδικά διεθνούς κύρους.