Ιωάννα Μιχαλοπούλου

Διευθύνουσα Σύμβουλος - Δικηγορική Εταιρεία Michalopoulou & Associates

H Ιωάννα Μιχαλοπούλου είναι Managing Partner της Michalopoulou & Associates Lawgroup.

Η εργασία της σε εξειδικευμένα νομικά ζητήματα πολυεθνικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό με δραστηριότητα στον ευρύτερο τομέα της Υγείας και Τεχνολογίας, την κατατάσσουν μεταξύ των Ελλήνων νομικών με διεθνή έκθεση και 25ετή εμπειρία στο Δίκαιο του Φαρμάκου, των Ιατροτεχνολογικών (MDR/IVDR), του Τροφίμου και της Ιατρικής Τεχνολογίας.