Ήρα Αλευρά

Projects & Proposals Manager - Institute of Entrepreneurship Development

Η Ήρα Αλευρά είναι κάτοχος Integrated master στον Πολεοδομικό Σχεδιασμό, τη Χωροταξία και την Περιφερειακή Ανάπτυξη. Έχει εργαστεί σε τεχνικές εταιρείες, στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη ιδιωτικών και δημόσιων έργων υποδομής και αστικής ανάπτυξης ενώ έχει αποκτήσει εμπειρία από τη συνεργασία της με φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης και ως επιστημονική συνεργάτιδα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Τα τελευταία 3 χρόνια εργάζεται ως project manager στη συγγραφή και υλοποίηση προτάσεων ευρωπαϊκών ερευνητικών έργων, αποκτώντας εμπειρία για το χειρισμό διαφορετικών προσκλήσεων και διαγωνισμών.