ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ΙΤΕ - Καινοτομία στην Υγεία

Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου | 12:30 - 12:50 | Coworking Space

Η παρουσίαση εστιάζει στη δραστηριότητα του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας στον κλάδο της υγείας, με έμφαση στην αξιοποίηση της επιστημονικής γνώσης. Περιλαμβάνει την αναφορά τεχνοβλαστών, μοναδικών υποδομών και δραστηριοτήτων υποστήριξης ψηφιακού μετασχηματισμού (smartHEALTH), καθώς και δραστηριοτήτων υποστήριξης οικοσυστήματος.

Ομιλητές

Ελεύθερη Είσοδος για το Κοινό

Εγγραφείτε δωρεάν και εξασφαλίστε την παρουσία σας.