ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Καλές Πρακτικές Ψηφιακής Υγείας στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας

Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου | 13:10 - 13:30 | Coworking Space

Αναδεικνύοντας την εξέλιξη της ηλεκτρονικής υγείας, η παρουσίαση επικεντρώνεται σε κρίσιμα θέματα όπως η ηλεκτρονική ταυτοποίηση ασθενών, η υιοθέτηση του συστήματος Ομοιογενών Διαγνωστικών Ομάδων (Diagnosis Related Groups – DGRs) και η ψηφιακή διαχείριση αποθήκης. Επιπλέον, εξετάζεται η σημασία της ηλεκτρονικής κάρτας για την ψυχική υγεία των ασθενών, καθώς και η λειτουργία και αποτελεσματικότητα του τηλεφωνικού κέντρου 14444 για τον προγραμματισμό ραντεβού στα εξωτερικά ιατρεία του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας.

Ομιλητές

Ελεύθερη Είσοδος για το Κοινό

Εγγραφείτε δωρεάν και εξασφαλίστε την παρουσία σας.