Κωνσταντίνος Τσιάμης (M.D., Ph.D.)

Επίκουρος Καθηγητής Ιατρικής Μετακινούμενων Πληθυσμών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Ο Κωνσταντίνος Τσιάμης (M.D., Ph.D.) είναι Επίκουρος Καθηγητής Ιατρικής Μετακινούμενων Πληθυσμών του Τμήματος Δημόσιας και Ενιαίας Υγείας, με έδρα την Καρδίτσα της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.