Μαρία Σαρίδη

Επίκουρος καθηγήτρια, Τμήμα Νοσηλευτικής, Σχολή επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο  Θεσσαλίας 

Η Μαρία Σαρίδη είναι Επίκουρος καθηγήτρια του Τμήματος Νοσηλευτικής της Σχολής επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.