Δρ Μάριος Κροκίδης

Εργαστήριο Βιοπληροφορικής και Ανθρώπινης Ηλεκτροφυσιολογίας, Τμήμα Πληροφορικής, Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Ο Μάριος Κροκίδης είναι Μεταδιδακτορικός Ερευνητής του Εργαστηρίου Βιοπληροφορικής και Ανθρώπινης Ηλεκτροφυσιολογίας του Τμήματος Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου. Έλαβε το διδακτορικό του δίπλωμα από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Πατρών και διετέλεσε μεταδιδακτορικός ερευνητής στην Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών “ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ” και στο τμήμα Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου στα πεδία της Βιοχημείας, Υπολογιστικής Βιολογίας και Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Φαρμάκων στο πλαίσιο εθνικών και ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων.