ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Μειώνοντας το Κόστος και Αυξάνοντας την Ποιότητα των Υπηρεσιών Υγείας: Η Συμβολή Σύγχρονων και Ώριμων Λύσεων Μηχανικής Μάθησης για την Αναβάθμιση του Νοσοκομειακού Έργου

Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου | 16:30 - 16:50 | Future Vista Meeting Room

Η χρήση μεθόδων Μηχανικής Μάθησης από οργανισμούς παροχής υπηρεσιών υγείας έχει τη δυνατότητα να μειώσει αισθητά το κόστος των υπηρεσιών τους, αυξάνοντας ταυτόχρονα την ποιότητά τους επ’ ωφελεία των ασθενών, παρέχοντας τη δυνατότητα να αντιμετωπιστούν αποδοτικότερα ορισμένα από τα σημαντικά ζητήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος. Ένα από αυτά τα ζητήματα είναι οι επανειλημμένες εισαγωγές (readmissions), όπου οι εφαρμογές των συγκεκριμένων μεθόδων έχουν αποδεδειγμένη αξία. Οι επανεισαγωγές ασθενών εντός σύντομου χρονικού διαστήματος από την εξαγωγή τους είναι σύνηθες φαινόμενο και αποτελεί παράγοντα αύξησης του κόστους και μείωσης του επιπέδου των παρεχόμενων υπηρεσιών, ενώ μέχρι και το ένα τρίτο των επανειλημμένων εισαγωγών έχει δειχθεί πως μπορεί να αποφευχθεί. Η παρουσίαση στοχεύει να σας συστήσει και να αναλύσει σύγχρονες, ολοκληρωμένες λύσεις μηχανικής μάθησης για την αποτελεσματική αναβάθμιση του νοσοκομειακού έργου.

Ομιλητές

Ελεύθερη Είσοδος για το Κοινό

Εγγραφείτε δωρεάν και εξασφαλίστε την παρουσία σας.