ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Μετασχηματίζοντας το eHealth: Η Εμπορική και Ερευνητική Εμπειρία της Uni Systems

Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου | 15:00 - 15:15 | Future Vista Meeting Room

Μια επισκόπηση της συμμετοχής της Uni Systems σε eHealth έργα, εστιάζοντας τόσο στην εμπορική όσο και στην ερευνητική εμπειρία της. Σας προσκαλούμε να συζητήσουμε λύσεις, μεθοδολογίες και στρατηγικές, μέσα από το διαμοιρασμό των εμπειριών και των προκλήσεων που αντιμετώπισε στην πορεία της. Η Uni Systems θα παρουσιάσει μια ενδελεχή περιγραφή του ταξιδιού της, δίνοντας έμφαση στις πραγματικές εφαρμογές της τεχνογνωσίας της και παρέχοντας πολύτιμες πληροφορίες για το τοπίο της Ηλεκτρονικής Υγείας.

Ομιλητές

Ελεύθερη Είσοδος για το Κοινό

Εγγραφείτε δωρεάν και εξασφαλίστε την παρουσία σας.