Νικόλαος Πλόσκας

Αναπληρωτής Καθηγητής στο τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Ο Νικόλαος Πλόσκας είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Απέκτησε το προπτυχιακό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό του δίπλωμα από το Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας το 2007, 2009 και 2014, αντίστοιχα. Από τον Φεβρουάριο του 2015 έως τον Ιούνιο του 2017, εργάστηκε ως μεταδιδακτορικός ερευνητής στο εργαστήριο Center for Advanced Process Decision-Making του Carnegie Mellon University, Pittsburgh, PA, USA. Έκανε σύντομες ερευνητικές επισκέψεις στο Carnegie Mellon University, Pittsburgh, PA, USA (2018, 2019) και στο Cyprus University of Technology, Limassol, Cyprus (2017). Είναι ο Αναπληρωτής Επιστημονικός Υπεύθυνος του SYNERGiNN EDIH, του Ψηφιακού Κόμβου Καινοτομίας της Δυτικής Μακεδονίας.