ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής - Καινοτομία με Στόχο την Ευεξία

Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου | 15:15 - 15:30 | Future Vista Meeting Room

Μία παρουσίαση της ερευνητικής συνεισφοράς του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής στον τομέα της υγείας και της ευεξίας. Γνωρίστε τις πρωτοποριακές ερευνητικές πρωτοβουλίες που αναζητούν τον επαναπροσδιορισμό της μελλοντικής υγειονομικής περίθαλψης και μάθετε πώς η ακαδημαϊκή κοινότητα συναντά τις πρακτικές εφαρμογές στην πραγματική ζωή, προτείνοντας πρωτοπόρες λύσεις για τις υφιστάμενες υγειονομικές προκλήσεις της εποχής μας.

Ομιλητές

Ελεύθερη Είσοδος για το Κοινό

Εγγραφείτε δωρεάν και εξασφαλίστε την παρουσία σας.