Δρ Πασχάλης Χαραλάμπους

Information Technologies Institute (ITI)

Ο Πασχάλης Χαραλάμπους απέκτησε το δίπλωμα, το μεταπτυχιακό και το διδακτορικό του στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης το 2013, 2015 και το 2018 αντίστοιχα. Κατά τη διάρκεια εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής του, εργάστηκε ως βοηθός έρευνας στο εργαστήριο Εργαλειομηχανών και Διαμορφωτικής Μηχανολογίας του Α.Π.Θ. έχοντας συμμετάσχει σε επτά ερευνητικά έργα. Έχει δημοσιεύσει πάνω από 30 επιστημονικά άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και πάνω από 25 σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων με παραπάνω από 800 ετεροαναφορές. Επίσης έχει αυτόνομο διδακτικό έργο σε μαθήματα κατεργασιών, σχεδιασμού, εργαλειομηχανών και τρισδιάστατης εκτύπωσης στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Α.Π.Θ., στο Τμήμα Παραγωγής και Διοίκησης και στη Σχολή Σχεδιασμού του Δι.Πα.Ε.. Τα κύρια επιστημονικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την τεχνολογία κατεργασιών, την επιστήμη υλικών, το μηχανολογικό σχεδιασμό και την τρισδιάστατη εκτύπωση. Από τον Ιανουάριο του 2019 έως τον Μάϊο του 2023 εργάστηκε ως μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεματικής (Ι.Π.ΤΗΛ). Τέλος, από τον Ιούνιο του 2023 εργάζεται ως ειδικό επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό με εξειδίκευση στις Τεχνολογίες Προσθετικής Κατασκευής στο Ι.Π.ΤΗΛ. του ΕΚΕΤΑ (Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης).