ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ WORKSHOP by EDIH smartHEALTH and EUROCC@Greece

Ψηφιακός Μετασχηματισμός στην Περίθαλψη: Πώς Μπορεί η Υπολογιστική Υψηλών Επιδόσεων (HPC) να Μεταμορφώσει την Επιχείρησή σας

Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου | 11:30 - 12:30 | Coworking Space

Όπως πολλοί άλλοι βιομηχανικοί τομείς έχουν επηραστεί σημαντικά από τον ψηφιακό μετασχηματισμό, έτσι και ο τομέας της υγείας δεν αποτελεί εξαίρεση. Ειδικά σε ό,τι αφορά στην υγειονομική περίθαλψη αλλά και την βιοτεχνολογία, είναι ζωτικής σημασίας να προσφέρουμε καλύτερη φροντίδα των ασθενών ψηφιακά, όποια κι αν είναι η γεωγραφική θέση του ασθενούς. Επιπροσθέτως, αξιοσημείωτος είναι ο αυξανόμενος αριθμός ευκαιριών στους τομείς της διάγνωσης και της υγειονομικής περίθαλψης που σχετίζονται με τον ψηφιακό μετασχηματισμό, για τις καινοτόμες νεοφυείς εταιρείες. Σε αυτό το διαδραστικό workshop, το οποίο συνδιοργανώνεται από τον Ευρωπαϊκό Κόμβο Ψηφιακής Καινοτομίας smartHEALTH και το EUROCC@Greece, θα γνωρίσουμε και θα αναδείξουμε τη σημαντικότητα του υπολογισμού υψηλών αποδόσεων (High-performance computing- HPC) και των τεχνολογικών χαρακτηριστικών, εστιάζοντας στα οφέλη που αυτά παρέχουν. Επίσης, θα μελετήσουμε περιπτώσεις όπου η χρήση του HPC οδήγησε εταιρείες στην ανάπτυξη καινούργιων προϊόντων και τις οδήγησε σε νέες ευκαιρίες εξέλιξης.

Ομιλητές

Ελεύθερη Είσοδος για το Κοινό

Εγγραφείτε δωρεάν και εξασφαλίστε την παρουσία σας.