ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ WORKSHOP

Πώς οι Επαγγελματίες Υγείας Αξιοποιούν τη Μεικτή Πραγματικότητα στην Καθημερινή Πρακτική τους

Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου | 14:30 - 16:00 | Coworking Space

Η Μεικτή Πραγματικότητα συνδυάζει την Εικονική Πραγματικότητα και την Επαυξημένη Πραγματικότητα, τον φυσικό και τον ψηφιακό κόσμο, ανοίγοντας μια νέα εποχή για όλους τους κλάδους, συμπεριλαμβανομένης της υγείας. Μεταμορφώνει τον τρόπο με τον οποίο οι πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης εκπαιδεύονται, συνεργάζονται, επικοινωνούν και αποδίδουν. Αυτό το επιμελημένο διαδραστικό workshop θα σας επιτρέψει να κατανοήσετε τις σημαντικές δυνατότητες αυτής της τεχνολογίας αιχμής και να εξερευνήσετε πραγματικές περιπτώσεις χρήσης με θετικό αντίκτυπο στη φροντίδα των ασθενών, που έχουν ήδη αναπτυχθεί σε διάφορα νοσοκομεία σε όλο τον κόσμο.

Κοινό-στόχος: Διευθυντές Νοσοκομείων, Επαγγελματίες Υγείας, Φοιτητές Ιατρικής/ Επιστημών της Υγείας

Στην Αγγλική

Ομιλητές

Ελεύθερη Είσοδος για το Κοινό

Εγγραφείτε δωρεάν και εξασφαλίστε την παρουσία σας.