Σοφία Ξεσφίγγη

Σύμβουλος Έρευνας και Kαινοτομίας για τα προγράμματα του Ορίζοντα Ευρώπη - ΕΚΤ

Η Σοφία Ξεσφίγγη εργάζεται στο ΕΚΤ ως σύμβουλος έρευνας και καινοτομίας για τα προγράμματα του Ορίζοντα Ευρώπη από το 2022. Έχει οριστεί Εθνικό Σημείο Επαφής στη θεματική περιοχή της Υγείας και στην Αποστολή για τον Καρκίνο, και έχει τον ρόλο του Project Manager για το ΕΚΤ στα αντίστοιχα ευρωπαϊκά δίκτυα HNN3.0 (Health Network for NCPs) και ECHoS (Establishing of National Cancer Mission Hubs. Επίσης, αποτελεί μέλος του Enterprise Europe Network Hellas, υποστηρίζοντας τους ελληνικούς φορείς στην επίτευξη επιχειρηματικών συνεργασιών, καθώς και στη συμμετοχή και υλοποίηση ερευνητικών έργων.

Είναι μεταδιδακτορική ερευνήτρια, με ειδίκευση στο γνωστικό αντικείμενο των οικονομικών της υγείας και διαθέτει εμπειρία σε όλα τα στάδια διαχείρισης και υλοποίησης εθνικών, συγχρηματοδοτούμενων και διεθνών έργων, τόσο σε εταιρικά περιβάλλοντα όσο και με διεθνείς ή εθνικούς φορείς/οργανισμούς. Έχει επίσης ακαδημαϊκή και διδακτική εμπειρία σε θέματα υγείας, καθώς και δημοσιευμένο έργο σε διεθνή ακαδημαϊκά περιοδικά, για μέρος του οποίου έχει λάβει χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή/και εθνικούς πόρους. Είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς στην Οικονομική Επιστήμη με ειδίκευση στην υγεία και έχει πτυχίο από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης στη Βιολογία.