Σταύρος Πιτσικάλης

Σύμβουλος Ι.Ε.Π., Επιστημονικός Συνεργάτης Π.Δ.Β.Μ., Εμπειρογνώμονας σε θέματα Ε.Ε.Κ. και Αναδυόμενων Τεχνολογιών

Ο Σταύρος Πιτσικάλης, είναι Υποψήφιος Διδάκτορας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στο πεδίο της καινοτομίας στην εκπαίδευση και κατάρτιση, με ειδικότερο αντικείμενο έρευνας την “Επαυξημένη Πραγματικότητα (Augmented Reality) στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση”. Είναι πτυχιούχος “Εκπαιδευτικός Τεχνολόγος Ηλεκτρονικός Μηχανικός” της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΕ – Πρώην Α.Σ.Ε.ΤΕ.Μ/Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε) και αριστούχος μεταπτυχιακός απόφοιτος του τμήματος Διδακτικής της Τεχνολογίας & Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς (Κατεύθυνση “Ηλεκτρονική Μάθηση”).

Έχει εργαστεί για περισσότερο από έξι (6) χρόνια στον ιδιωτικό τομέα σε ενεργειακές, κατασκευαστικές και εταιρείες διεξαγωγής ερευνών.

Από το 2005 έως και το 2011 υπηρέτησε σε θέσεις διοίκησης Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.ΙΕΚ) και στη συνέχεια, στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (2012-2016) του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και στην Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (2016-2017), αποκτώντας έτσι μια πολυετή εμπειρία και καθολική αντίληψη των Δομών Τυπικής και Μη-Τυπικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Έχει διδακτική εμπειρία πέραν των δέκα (10) ετών στη δευτεροβάθμια/ τριτοβάθμια εκπαίδευση στον χώρο της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, σε αντικείμενα του Τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού. Είναι, επίσης, Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.

Από το 2017, υπηρετεί με απόσπαση στο ΙΕΠ ως στέλεχος του Τμήματος Έργων και Δράσεων, με αντικείμενο απασχόλησης τον σχεδιασμό και την παρακολούθηση της υλοποίησης του επιστημονικού και φυσικού αντικειμένου προγραμμάτων/ δράσεων που υλοποιούνται από το ΙΕΠ και (συγ)χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους διεθνείς οργανισμούς, καθώς και κάθε άλλης μη χρηματοδοτούμενης δράσης.

Είναι Συντονιστής της Επιστημονικής Μονάδας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Μαθητείας (ΕΕΜ), η οποία γνωμοδοτεί και εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.Ε.Π. για όλα τα ζητήματα που αφορούν στα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.) και το «Μεταλυκειακό έτος-τάξη Μαθητείας», όπως ο καθορισμός τομέων και ειδικοτήτων των ΕΠΑ.Λ., τα ωρολόγια προγράμματα, τα προγράμματα σπουδών, οι αναθέσεις μαθημάτων σε κλάδους εκπαιδευτικών, τα διδακτικά εγχειρίδια και το λοιπό εκπαιδευτικό υλικό για την επαγγελματική εκπαίδευση, η υλοποίηση ερευνών σε δομές της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και άλλα ζητήματα συναφούς περιεχομένου. Επιπλέον, είναι Αν. Μέλος Κεντρικού Συμβουλίου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Κ.Σ.Ε.Ε.Κ.), Τεχνικός Εκπρόσωπος του WorldSkills Greece, Μέλος του Συμβουλίου Πρότυπων Επαγγελματικών Λυκείων (ΣΥ.Π.ΕΠΑ.Λ.) και Συν-Συντονιστής της Ελληνικής Ομάδας για το National Career Framework (European Commission Project).

Το επιστημονικό και ερευνητικό του ενδιαφέρον αφορά κυρίως στην Τεχνολογικά Υποστηριζόμενη Εκπαίδευση/Κατάρτιση, την εξ αποστάσεως Εκπαίδευση/Κατάρτιση, Τεχνολογίες όπως η Επαυξημένη Πραγματικότητα στην Εκπαίδευση, Σχεδιασμός της Εκπαίδευσης/Κατάρτισης, Ανοικτή Εκπαίδευση, Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός Προγραμμάτων Ενηλίκων και Διοίκηση Δημόσιας Εκπαίδευσης.

Είναι συγγραφέας περισσότερων από 15 δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά, επιμέρους κεφαλαίων σε βιβλία, έχει παρουσία σε περισσότερα από 40 συνέδρια/ επιστημονικές ημερίδες (με ανακοίνωση) και είναι ad-hoc reviewer σε εθνικά επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια.

Είναι/Υπήρξε υπεύθυνος και μέλος επιστημονικών ομάδων Πράξεων και Υποέργων Συγχρηματοδοτούμενων Έργων (ΕΣΠΑ), Έργου Διασυνοριακού Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας (Interreg) και έργων Erasmus+.

Έχει διατελέσει μέλος Επιτροπών και Ομάδων Εργασίας στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Επιτροπή Ένταξης σε Κλάδους Εκπαιδευτικών, Επιτροπή για τον σχεδιασμό και τη διοργάνωση Εθνικού Διαγωνισμού Δεξιοτήτων με σκοπό τη συμμετοχή στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Δεξιοτήτων WorldSkills Europe, «Πλούτος» των ΕΠΑ.Λ. κ.α.), στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Προγ. Σπουδών, Επιλογής Προσωπικού κ.α.), στον ΕΟΠΠΕΠ (αντιστοίχισης προσόντων κ.α.), στο ΕΙΕΑΔ (Μηχανισμός Διάγνωσης Αναγκών της Αγοράς Εργασίας).

Στο πλαίσιο υλοποίησης των παραπάνω δράσεων απασχολήθηκε ως διδάσκων/ επιμορφωτής/ εκπόνησε μελέτες/ υλικό επιμόρφωσης, σχετικά με τα επιστημονικά και ερευνητικά του ενδιαφέροντα, σε φορείς και ακαδημαϊκά ιδρύματα της Ελλάδας και της Κύπρου. Επίσης, συμμετείχε στην ελληνική αποστολή το 2016 του Greek Teacher Programme στο CERN.