ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

Τάσεις και Τεχνολογίες στις Προτάσεις Διαχείρισης Δεδομένων των Ασθενών, Τηλεϊατρική και Αποκατάσταση σε Τοπικό Επίπεδο

Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου | 09:30 - 10:30 | Coworking Space

Η συζήτηση πυροδοτεί το διάλογο για τη σημασία των ψηφιακών υπηρεσιών διαχείρισης ασθενών, του ηλεκτρονικού ιατρικού φακέλου ασθενή στην εξέλιξη της Ηλεκτρονικής Υγείας, της Φυσικής Ιατρικής και της αποκατάστασης ασθενών. Οι ομιλητές του πάνελ θα εξετάσουν το πρόγραμμα eHealthPass και τον τρόπο με τον οποίο ενδυναμώνει τους ασθενείς μέσω eHealth καινοτομιών και θα συζητήσουν τις προκλήσεις και τις προοπτικές της τηλεϊατρικής. Γνωρίστε το πρόγραμμα τηλεϊατρικής του Ιδρύματος Vodafone, powered by vida24, τη σημαντική πρωτοβουλία για την Ηλεκτρονική Υγεία στην υπηρεσία του πολίτη και τις νέες καινοτομίες στην κινητική αποκατάσταση ασθενών με τη χρήση ρομποτικής τεχνολογίας, Robotics Technology και Rehab.in.to.care.

Ομιλητές

Ελεύθερη Είσοδος για το Κοινό

Εγγραφείτε δωρεάν και εξασφαλίστε την παρουσία σας.