Βαγγέλης Σταματιάδης

Διευθυντής Πληροφορικής στην 5η Υγειονομική Περιφέρειας Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας

Είναι Μηχανικός Πληροφορικής με μεταπτυχιακή εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Επικοινωνιακά Συστήματα και την Επιχειρησιακή Αρχιτεκτονική (MSc.), και Υποψήφιος Διδάκτορας (cPhD) στο τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Από το 1998 έως το 2001 εργάστηκε στη FORTHnet SA ως Μηχανικός Δικτύων και Συστημάτων. Από το 2001 έως το 2003 εργάστηκε ως Μηχανικός Πληροφορικής στο ΤΕΙ Λάρισας. Από το 2003 μέχρι σήμερα εργάζεται στην 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας, κατέχοντας από το 2009 τη θέση του Διευθυντή Πληροφορικής. Είναι πιστοποιημένος επαγγελματίας σε υποδομές cloud, σε μεθοδολογίες ψηφιακού και οργανωσιακού μετασχηματισμού και πλαίσια Επιχειρησιακής Αρχιτεκτονικής. Από το 2004 διδάσκει στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης.

Έχει πάνω από 24 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας στη διοίκηση και διαχείριση έργων πληροφορικής μεγάλης κλίμακας, 19 από τα οποία στον τομέα υγείας. Το 2011 σχεδίασε και δημιούργησε το πρώτο Ολοκληρωμένο Σύστημα Πλήρως Ηλεκτρονικών Προμηθειών (μητρώο προμηθευτών, διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών, διαχείριση διαγωνιστικής διαδικασίας, ηλεκτρονικές δημοπρασίες / πλειστηριασμοί για οικονομικότερη και συμφερότερη προσφορά), και υλοποίησε ηλεκτρονικά το Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών των Νοσοκομείων της 5ης ΥΠΕ τη χρονική περίοδο 2011 – 2013, με σημαντικά οφέλη σε κόστη και πόρους για το Υπουργείο Υγείας. Το 2012 σχεδίασε και υλοποίησε το Ηλεκτρονικό Μητρώο Ακίνητης Περιουσίας του Υπουργείου Υγείας το οποίο, μέχρι το 2015, ενημερωνόταν σε πραγματικό χρόνο από τις Μονάδες Υγείας (Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας) και Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας για το σύνολο της ακίνητης περιουσίας (γεωχωρικά δεδομένα, κυριότητα, αντικειμενικές και εμπορικές αξίες, εμβαδό, κυριότητα, συμβόλαια, αξιοποίηση, ενοίκια, επαγγελματικές στέγες, κ.λπ.). Έχει εφαρμόσει σημαντικό αριθμό μεθοδολογιών για τον οργανωσιακό μετασχηματισμό της Υγειονομικής Περιφέρειας και των Μονάδων Υγείας, και έχει υλοποιήσει πληροφοριακά συστήματα για το σταδιακό ψηφιακό μετασχηματισμό τους. Ήταν κύριο μέλος των ειδικών Ομάδων Εργασίας για το σχεδιασμό του Εθνικού Πλαισίου Διαλειτουργικότητας του Υπουργείου Υγείας (2021) και από το ίδιο έτος μέχρι σήμερα είναι κύριο μέλος της ομάδας Εκπροσώπων του Υπουργείου Υγείας στο πλαίσιο Κοινής Διακήρυξης για την Κυβερνοασφάλεια μεταξύ Ελλάδας & Ισραήλ. Είναι Πρόεδρος της Κεντρικής Ομάδας Διοίκησης Έργου για την εφαρμογή του νέου συστήματος κοστολόγησης νοσοκομειακών υπηρεσιών (DRG) στα 13 Νοσοκομεία της 5ης ΥΠΕ και από το 2022 είναι Επικεφαλής της Ομάδας Διοίκησης του Εθνικού Έργου για την Προμήθεια και Υλοποίηση Συστημάτων Ψηφιακής Ιατρικής Απεικόνισης (RIS/PACS) στο σύνολο των Νοσοκομείων και Κέντρων Υγείας της χώρας

Από το 2009 είναι Επιστημονικός Υπεύθυνος των Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Προγραμμάτων Ηλεκτρονικής Υγείας της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας σε τομείς όπως Τηλεϊατρική / Τηλεφροντίδα, Κυβερνοασφάλεια και Ολοκληρωμένη Φροντίδα σε εμβληματικά έργα (RENEWING HEALTH, SUSTAINS, United4Health, SPHINX, SHAPES, Procure4Health, CS-AWARE-NEXT) τα οποία έχουν θέσει τη βάση και τις προδιαγραφές για την Ψηφιακή Υγεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης την επόμενη προγραμματική περίοδο.