Βασίλειος Αθ. Διαμαντόπουλος (PhD-MD, DDM, MBA, MSc)

Ιατρός Δημόσιας Υγείας - Κοινωνικής Ιατρικής & Διευθυντής του ΕΣΥ, Διδάσκων - Ακαδημαϊκός Υπότροφος του Τμήματος Δημόσιας και Ενιαίας Υγείας της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Ο Βασίλειος Αθ. Διαμαντόπουλος (PhD-MD, DDM, MBA, MSc), είναι Ιατρός Δημόσιας Υγείας – Κοινωνικής Ιατρικής & Διευθυντής του ΕΣΥ. Επιπρόσθετα είναι Διδάσκων – Ακαδημαϊκός Υπότροφος του Τμήματος Δημόσιας και Ενιαίας Υγείας της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας                          

Ο Βασίλειος Διαμαντόπουλος είναι επίσης ο Γενικός Διευθυντής Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Πελοποννήσου & Γενικός γραμματέας Ελληνικής Εταιρείας Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Ιατρικής (ΕΕΔΥΚΙ).