Βασίλειος Παπατσίρος

Καθηγητής & Πρόεδρος Τμήματος Κτηνιατρικής Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Ο Βασίλειος Παπατσίρος είναι Καθηγητής & Πρόεδρος του Τμήματος Κτηνιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.