ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Χτίζοντας την Ψηφιακή Ιατρική Εικόνα του Ασθενή με Βάση τα Διεθνή Πρότυπα

Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου | 12:50 - 13:10 | Coworking Space

Η ανάπτυξη του ηλεκτρονικού ιατρικού φακέλου του ασθενή απαιτεί μία ολοκληρωμένη και εμπεριστατωμένη καταγραφή πλήθους πληροφοριών, τόσο των άμεσα ιατρικών όσο και των πληροφοριών που χαρακτηρίζουν την καθημερινή διαβίωσή του. Μάθετε περισσότερα για τη χρήση ενός συστήματος καταγραφής και διαχείρισης αυτής της πληροφορίας, που αποτελεί μία πολυπλοκότητα στην οποία έχουν άμεση εμπλοκή οι επαγγελματίες υγείας – χρήστες του συστήματος – οι δυνατότητες της σύγχρονης τεχνολογίας και η αξιοποίησή της.

Ομιλητές

Ελεύθερη Είσοδος για το Κοινό

Εγγραφείτε δωρεάν και εξασφαλίστε την παρουσία σας.