ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Δημιουργία Επιτυχημένων Συμπράξεων στον Τομέα της Υγείας

Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου 2024 | 11:00 – 13:00 | Coworking Space

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας – iED και το Πάρκο Καινοτομίας JOIST διοργανώνουν το διαδραστικό workshop με τίτλο “Εργαστήριο Δικτύωσης για Επιχορηγήσεις της ΕΕ: Δημιουργία Επιτυχημένων Συμπράξεων στον Τομέα της Υγείας”, στο πλαίσιο της Διήμερης Υβριδικής Εκδήλωσης για τις Τεχνολογίες Υγείας Innohealth Forum 2024.

Το workshop θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου 2024, διά ζώσης στο Πάρκο Καινοτομίας JOIST, και θα είναι αφιερωμένο στην ανταπόκριση στις απαιτήσεις των προσκλήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της Υγείας, συμπεριλαμβανομένων των Erasmus και Horizon Europe ειδικά στο Cluster 1 – Health και σε θεματικές κατηγορίες του Cluster 4 – Digital, Industry and Space, Εθνικά Προγράμματα και άλλα.

Βασικοί στόχοι του είναι να ενθαρρύνει τις παραγωγικές συζητήσεις και να δημιουργήσει ευκαιρίες δικτύωσης για τους συμμετέχοντες, ευκαιρίες διαμοιρασμού ιδεών για τα έργα και εντοπισμού πιθανών συνεργατών. Επιπρόσθετα, οι συμμετέχοντες, θα έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με τις επιχορηγήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να σχηματίσουν κοινοπραξίες για να ενισχύσουν τις αιτήσεις τους για χρηματοδότηση.

Η συμμετοχή στο workshop είναι δωρεάν και μόνο κατόπιν εγγραφής, στην παρακάτω φόρμα. Βασική προϋπόθεση για τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων στο workshop είναι να διαθέτουν μέτρια έως προχωρημένη εμπειρία σε έργα που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Λόγω περιορισμένων θέσεων, καλείστε να δηλώσετε τη συμμετοχή σας μέχρι τις 30 Ιουλίου 2024.